Miesięczne archiwum: styczeń 2023

Wizytacja Biskupia 24-26 luty 2023

przez | 28 stycznia 2023

WIZYTACJA BISKUPIA Wszyscy znamy życie toczące się w parafii. Ludzie przychodzą, modlą się, pomagają w upiększaniu świątyni, poświęcają swój czas, angażując się w różne prace, zbierają pieniądze, podejmują trud współodpowiedzialności za dobra Kościoła. Są członkami Rad Parafialnych, różnych grup modlitewnych. W ten rytm codziennego życia wpisuje się jedno słowo: WIZYTACJA. Co się wtedy dzieje? Poruszenie.… Czytaj dalej »

IV Niedziela zwykła – 29.01.2023

przez | 28 stycznia 2023

Pokora drogą do osiągnięcia Błogosławieństwa Bożego. Wprowadzenie do liturgii Prostych i pokornych wybrał Pan, aby ukazać mądrość wiary i wielkość swojej łaski. Przez udział we Mszy św. okazujemy posłuszeństwo Bogu i pokorę, otwierając się na niepojęte tajemnice, jakimi i dzisiaj obdarza nas Chrystus. Jesteśmy grzeszni, słabi i potrzebujemy Bożego miłosierdzia. Stańmy z pokorą przed Bogiem,… Czytaj dalej »

III Niedziela zwykła – 22.01.2023

przez | 21 stycznia 2023

Królestwo Boże przyszło przez Chrystusa. Wprowadzenie do liturgii Chrystus zamieszkał wśród ludzi, niosąc im światłość i pokój. Zostaliśmy powołani — jak apostoł Paweł — by głosić nadejście Królestwa Bożego i jedność wszystkich opromienionych Bożą światłością. Przez tę ofiarę, na którą gromadzimy się w niedzielę, Chrystus znowu do nas przychodzi, oświeca nas swym słowem, karmi swym… Czytaj dalej »

II Niedziela zwykła – 15.01.2022

przez | 14 stycznia 2023

Chrześcijanin wezwany, by świadczyć o Chrystusie. Wprowadzenie do liturgii Przez wiarę jesteśmy wezwani do dawania świadectwa o Chrystusie, by inni uwierzyli, a zbawienie jakie dał nam Bóg dotarło na cały świat. Obmyci wodą chrztu i umocnieni Duchem Świętym stajemy przed ołtarzem, aby moc tej ofiary uczyniła nas apostołami Chrystusa — Baranka Bożego, który gładzi grzechy… Czytaj dalej »

Niedziela Chrztu Pańskiego – 08.01.2023

przez | 7 stycznia 2023

Chrzest Chrystusa uniżeniem Boga i wywyższeniem człowieka. Wprowadzenie do liturgii Dzisiejsze święto jest wspomnieniem chrztu Pana Jezusa w Jordanie, w czasie którego Bóg Ojciec objawił ludzkości, kim jest Jezus z Nazaretu. Zgromadziliśmy się, żeby wyznać, iż Jezus jest umiłowanym Synem Boga i prawdziwym Barankiem, który gładzi grzechy świata. Jako przybrane dzieci Boże uznajemy nasze grzechy… Czytaj dalej »

Objawienie Pańskie – 06.01.2023 (A)

przez | 5 stycznia 2023

Oddali mu pokłon. Wprowadzenie do liturgii Zajaśniało nad ludzkością światło Chrystusa. To On, Bóg, objawił się jako człowiek, by przynieść zbawienie wszystkim narodom. To On, Bóg — Człowiek objawia się nam w tej Eucharystii, aby i nas przeprowadzić ze śmierci do życia, z ciemności do światła, z niewoli do wolności. Uznajmy w Nim naszego Pana,… Czytaj dalej »