Miesięczne archiwum: grudzień 2022

Bożej Rodzicielki Maryi – 01.01.2023

przez | 31 grudnia 2022

Matka Chrystusa – Królowa Pokoju Matką Kościoła.   Wprowadzenie do liturgii Bóg Ojciec tak bardzo nas umiłował, że dał nam Swojego Syna, który stał się jednym z nas. Dokonało się to w łonie Świętej Bożej Rodzicielki, której uroczystość dzisiaj obchodzimy. W Swojej Matce daje nam Jezus wzór do naśladowania. Reprezentuje Ona całkowitą uległość wobec woli… Czytaj dalej »

Boże Narodzenie – Święto św. Szczepana

przez | 25 grudnia 2022

  Przez świadectwo życia rodzimy się dla Boga – – odważnie wyznawajmy naszą wiarę   Wprowadzenie do liturgii Bardzo zmieniła się od wczoraj atmosfera liturgii, która dziś przepełniona jest męczeńską krwią św. Szczepana. Jego świadectwo pokazuje nam jak my powinniśmy odpowiedzieć na bożonarodzeniowe wezwanie Jezusa i przypomina równocześnie, że nie ma wiary bez osobistego wyrzeczenia… Czytaj dalej »

Boże Narodzenie

przez | 24 grudnia 2022

Pan okazał swoje zbawienie Wprowadzenie do liturgii Przeżywamy dzień wielkiej, niepowtarzalnej radości, bo Bóg prze­mówił przez Syna. Przychodzimy dzisiaj, by słuchać Jego głosu, by przyjąć Go do domu swego serca, bo to małe dziecię to Słowo Przed­wieczne, nasz Bóg i Król całego świata. Niech więc świąteczna radość wypełni nasze serca. Niech ta ofiara będzie znakiem,… Czytaj dalej »

Boże Narodzenie – życzenia

przez | 24 grudnia 2022

Niech Cię Pan błogosławi i strzeże , niech rozpromieni swoje oblicze nad Tobą i niech Cię Obdarzy pokojem. Ten radosny czas Narodzenia Pańskiego niech będzie dla Was wszystkich darem pokoju,miłości i Bożej łaski , którą Wam przynosi Nowo narodzony. Niech w te święta Boża Dziecina w grzawskich sercach dozna w tych dniach gościny ciepła i… Czytaj dalej »

Boże Narodzenie – Pasterka

przez | 24 grudnia 2022

  Narodził się nam Zbawiciel – wielbijcie Go W tę świętą noc gromadzimy się w Imię Pańskie. Wielki czar i urok ma ta noc, jak żadna inna w roku. Sercami naszymi owładnął Boży pokój i Boża radość. Oto Słowo staje się ciałem i zamieszkuje między nami. Pan niebios zstępuje w ludzką historię. Chryste, któryś tamtej… Czytaj dalej »

Wigilia Narodzenia Pańskiego w rodzinie katolickiej

przez | 24 grudnia 2022

Mądrość chrześcijańska charakteryzuje się tym, że zawsze stara się przygotować swoich wiernych do najważniejszych wydarzeń życia religijnego. Takim wydarzeniem bez wątpienia jest uroczystość Bożego Narodzenia. Dlatego też poprzedza ją czuwanie będące przygotowaniem do świętowania narodzin Mesjasza. To nocne czuwanie przed jakąś uroczystością kościelną bądź też dzień poprzedzający ją nazywa się wigilią. Jak wiele określeń w… Czytaj dalej »

IV Niedziela Adwentu – 18.12.2022 (A)

przez | 17 grudnia 2022

Z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Wprowadzenie do liturgii Boże Narodzenie już blisko. Dzisiaj ostatnia niedziela adwentowego oczekiwania. W tę niedzielę czcimy Maryję, przez którą Zbawiciel stał się człowiekiem. Spełniły się zapowiedzi proroków, gdy Służebnica Pańska przyjęła Słowo przedwieczne, które w Niej stało się Ciałem. Uczymy się także wiary od Józefa,… Czytaj dalej »

Parafialna Rada Ekonomiczna

przez | 17 grudnia 2022

Parafialna Rada Ekonomiczna Parafialna rada do spraw ekonomicznych została powołana w 2022 roku na pięcioletnią kadencje. Jest ona organem doradczym proboszcza parafii w zarządzaniu dobrami parafialnymi (nieruchomościami, ruchomościami, finansami oraz prawami majątkowymi). Decydujący głos w tych sprawach ma proboszcz. Rada podejmuje następujące zadania: przedstawia roczne sprawozdanie ze stanu ekonomicznego parafii przed całą wspólnotą parafialną w… Czytaj dalej »

III Niedziela Adwentu – 11.12.2022

przez | 10 grudnia 2022

Przyjście Pana jest już bliskie. Wprowadzenie do liturgii Dzisiejsza, trzecia niedziela Adwentu, w słowie Bożym i modlitwach wzywa nas do chrześcijańskiej radości. Radości, która jest charakterystycznym rysem chrześcijańskiego oczekiwania na przyjście Pana. Już dziś radujemy się myślą, że przyjdzie kochający nas i bliski nam Jezus. Zwycięzca grzechu i śmierci, który daje nam możność uczestnictwa w… Czytaj dalej »

Św. Mikołaj, biskup

przez | 5 grudnia 2022

Święty Mikołaj, biskup Mikołaj urodził się w Patras w Grecji ok. 270 r. Był jedynym dzieckiem zamożnych rodziców, uproszonym ich gorącymi modłami. Od młodości wyróżniał się nie tylko pobożnością, ale także wrażliwością na niedolę bliźnich. Po śmierci rodziców swoim znacznym majątkiem chętnie dzielił się z potrzebującymi. Miał ułatwić zamążpójście trzem córkom zubożałego szlachcica, podrzucając im… Czytaj dalej »