Ogrzewanie kościoła

przez | 3 lipca 2020

W dniu 22.10.2020 został wykonany przegląd ogrzewania w naszym kościele.

Przeglądu gwarancyjnego dokonała firma EBE-Vent z Niepołomic wykonawca tego ogrzewania pod nadzorem projektanta systemu.

Zakres przeglądu:

  • uzupełnienie glikolu w instalacji
  • czyszczenie nagrzewnic klima konwektorów oraz filtrów klima-konwektorów
  • odpowietrzenie instalacji
  • próba szczelności instalacji
  • sprawdzenie poprawności działania ogrzewania

 


Drodzy Parafianie !!!

W dniu 10 grudnia br. Wojewódzki Konserwator Zabytków oddział w Bielsku Białej dokonał odbioru prac związanych z montażem ogrzewania w naszym kościele. Tym samym zakończyliśmy ponad 12 miesięczne starania o to by nasz kościół był ogrzewany.
W ramach przeprowadzonych prac wymieniono elektryczny kabel zasilający kościół, zamontowano wyłącznik przeciwpożarowy na zewnątrz kościoła w zakrystii zamontowano nową rozdzielnicę dla ogrzewania oraz pompę ciepła wraz z węzłem cieplnym i grzejnikami . Pod podłogą kościoła rozprowadzona została instalacja grzewcza oraz elektryczna w specjalnych rurach zabezpieczających.
Na wszystkie prowadzone prace wymagane były projekty i pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Starostwa Powiatowego.
Była to druga, największa inwestycja w naszej parafii w tym roku.

Dzięki ogromnej ofiarności parafian oraz dotacji z Urzędu Gminy w Miedźnej i wsparciu finansowemu firmy Instalbud Janosz z Pszczyny udało się zakończyć tą kosztowną dla nas inwestycję.
W naszym kościele zostało zamontowane najnowocześniejsze elektryczne ogrzewanie, które z dużym skutkiem sprawdza się w drewnianych, zabytkowych kościołach w Bodzanowie i Wieliczce, które odwiedziliśmy przed podjęciem decyzji o wyborze rodzaju ogrzewania.


Realizacja tej inwestycji nie była by możliwa gdyby nie zaangażowanie i pomoc parafian. Szczególne podziękowania kieruję do p. Łukasza Mazur który dokonał odkrywki podłogi oraz wykonał maskowanie pompy ciepła oraz skrzynki elektrycznej na zewnątrz kościoła. Dzięki jego fachowej pracy wnętrze kościoła nie zostało w żaden sposób naruszone ani zniszczone.
Ważnym elementem ogrzewania jest bezpieczna instalacja elektryczna którą wykonał p. Maciej Wojciech za co składamy serdeczne Bóg zapłać. Poświęcił sporo czasu by instalacja została wykonana zgodnie z projektem oraz specjalnymi wymogami bezpieczeństwa dla zabytkowych kościołów drewnianych.

Kolejne podziękowania kieruję do mgr Inż. Krzysztofa Koniora który wykonał bezinteresownie projekt ogrzewania , do wykonawcy: firmy EBE Vent z Niepołomic oraz Kierownika robót inż. Jacka Hachaj , Inspektora Nadzoru Inwestorskiego inż. Wiesława Horaka, p. Jana Gałaszka, projektanta instalacji elektrycznej mgr inż. Marek Adam.

Dziękuję również panom zaangażowanym w realizację tej inwestycji:
– Adamowi Chrobok
– Janowi Gałeckiemu
– Wiesławowi Krasoń
– Rafałowi Mika
– Markowi Moroń
– Rafałowi Rzewiczok
– Alojzemu Wojciech
– Jakubowi Wojciech
– Adamowi Wojtala

Wyrazy wdzięczności za pomoc kieruję do Urzędu Gminy w Miedźnej, Starostwa Powiatowego i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pszczynie, Zarządu firmy Instalbud Janosz.

Parafianom dziękuję kolejny raz za ogromną ofiarność i modlitwę.

Wszystkim którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji tej inwestycji składam SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ.

Zamontowane ogrzewanie jest najnowocześniejsze, bezpieczne i w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na wnętrze naszej zabytkowej świątyni a zdecydowanie poprawi komfort uczestnictwa we mszy świętej.2019.12.10 Odbiór prac
przez Wojewódkiego Konserwatora Zabytków.


W dniu dzisiejszym odbył się odbiór prac prowadzonych na podstawie pozowlenia konserwatorskiego nr BB/563/2019 z dnia 12.07.2019r (do wniosku z dnia 03.12.2018.)
Stwierdzono, że prace przeprowadzono w sposób prawidłowy, zgodny z w/w pozwoleniem i nie wnosi się żadnych uwag.
W związku z powyższym prace związane z ogrzewaniem naszego kościoła zostały odebrane.


Dane do inwestycji:

– Inwestor: Parafia pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Grzawie

– Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – inż. Wiesław Horak
– Kierownik budowy – mgr. inż. Jacek Hachaj tel.
– Projekt ogrzewania – mgr. inż. Krzysztof Konior
– Projekt instalacji elektrycznej – mgr. inż. Marek Adam


Wykonawca:


Urządzenia dostarczył:           


Pompa ciepła    


Kalendarium:

2019.12.10 Odbiór prac
przez Wojewódkiego Konserwatora Zabytków.

2019.12.04 Zakończenie robót.
2019.09.10 Rozpoczęcie robót.
2019.09.05 – Zgłoszenie rozpoczęcia robót do Inspektora Nadzoru Budowlanego.

2019.08.20 – Zgłoszenie rozpoczęcia robót do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

2019.08.06 – Uzyskanie zgody Starosty Pszczyńskiego na budowę ogrzewania naszego kościoła.

2019.07.19 – W starostwie Powiatowym został złożony wniosek o pozwolenie na budowę.

2019.07.15 – Otrzymaliśmy zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na budowę ogrzewania naszego kościoła.

2019.07.04 – Otrzymaliśmy pismo Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie zakończenia postępowania dodwodowego.

2019.06.17 – Złożenie dokumentacji uzupełniającej do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

2019.06.10 – Przekazanie projektów rzeczoznawcy celem wydania opinii.

2019.06.10 – Odbiór projektu instalacji elektrycznej.

2019.05.24 – Spotkanie z projektantem instalacji elektrycznej ogrzewania kościoła.

2019.05 – Kolejne postanowienie WKZ w/s uzupełnienia dokumentacji.

2019.04.18 – Ustalenia końcowe WKZ z projektantem w/s wykonania ogrzewania.

2019.03.07 – Złożenie dokumentacji uzupełniającej do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

2019.03.05 – Zakończenie dokumentacji projektowej.

2019.02 – Opracowywanie dokumentacji projektowej celem przedłożenia do WKZ zgodnie z postanowieniem z dnia 06.02.2019.

2019.02.12 – W dniu 12 lutego 2019 otrzymaliśmy postanowienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w/s przedłożenia dokumentacji projektowej do 30 marca 2019.

2019.02.01 – W dniu 1 lutego 2019 odbyło się spotkanie przedstawicieli WKZ (Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) z projektantem oraz przedstawicielami PRD celem omówienia szczegółów związanych z zaproponowanym ogrzewaniem.

2018.12.03 – W dniu 3 grudnia 2019 został złożony wniosek do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zgodę na ogrzewanie klima-konwektorowe.

2018.11.18 – W dniu 18 listopada na posiedzeniu Parafialnej Rady Duszpasterskiej podjęto decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do tego by nasz kościół był ogrzewany.


Możliwe rodzaje ogrzewania:

Ogrzewanie obiektów sakralnych to temat bardzo szeroki, dlatego też można mówić o całej dziedzinie ogrzewnictwa sakralnego. Z uwagi na to, że są to przeważnie obiekty zabytkowe sposób ich ogrzewania musi uwzględniać wiele czynników.

W przeszłości kościoły nie były ogrzewane jednak postęp techniki, jak i wzrost potrzeby komfortu ludzi, sprawiły że co raz częściej stosuje się systemy grzewcze we wnętrzach tych obiektów. Badania wykazały że aż 85% tych obiektów ogrzewanych jest w sposób nieprawidłowy, co przekłada się na niszczenie elementów wystroju wnętrza czy zabrudzenia powierzchni.

Dobierając odpowiedni rodzaj ogrzewania należy zwrócić uwagę na to, że powinno ono być przyjazne ludziom, obojętne dla środowiska, nie szkodliwe dla zabytków jak i korzystne ekonomicznie. Na chwilę obecną istnieje kilka systemów grzewczych dla obiektów sakralnych. Są to : ogrzewanie ławkowe, nadmuchowe, promiennikowe czy podłogówka. Istnieje nawet możliwość ogrzewania konfesjonałów.Wybrany sposób ogrzewania naszego kościoła

Jak działa klimakonwektor?


Przykładowy schemat ogrzewania klimakonwektorowego z pompą ciepła

Klimakonwektor, nazywany potoczniefan-coil, jest połączeniem zalet grzejnika konwekcyjnego z możliwościami klimatyzatora i urządzenia wentylacyjnego. Klimakonwektor w przeciwieństwie do klimatyzatora nie wykorzystuje nieekologicznych czynników chłodniczych, nośnikiem ciepła i chłodu jest woda.W okresie zimowym woda w klimakonwektorze przepływa przez wymiennik aluminiowy, turbina wentylatora z kolei wymusza ruch ciepłego powietrza, dynamicznie ogrzewając pomieszczenie.Wiatrak dodatkowo czyści, filtruje i sprawia, że powietrze w pomieszczeniu staje się mniej wilgotne.

Klimakonwektory dają możliwość chłodzenia pomieszczeń w okresie letnim, a aby to było możliwe, konieczne jest odwrócenie obiegu pracy pompy ciepła. W takim wariancie do klimakonwektora należy doprowadzić kanalizację dla odprowadzenia skroplin, które powstają podczas kondensacji pary wodnej z chłodzonego powietrza. Choć klimakonwektory zapewniają wyskoki komfort cieplny pomieszczeń, wymagają zasilania energią elektryczną, a pracujący wiatrak wytwarza niewielką ilość hałasu. Należy wziąć pod uwagę fakt, że większość dostępnych na rynku klimakonwektorów to urządzenia energooszczędne w klasie A i wyższej, natomiast ich praca jest coraz cichsza (modele starszej generacji hałasowały). Na rynku możemy spotkać klimakonwektory wyróżniające się niewielkim rozmiarami i nowoczesnym designem.

Obsługa klimakonwektorów jest prosta i nie wymaga wiedzy technicznej, każdy domownik może podwyższyć lub obniżyć temperaturę w pomieszczeniu. Klimakonwektory posiadają wbudowany regulator z termostatem, dzięki któremu mogą uwzględniać indywidualne zapotrzebowanie na ciepło w obsługiwanym pomieszczeniu.Współpraca z urządzeniami grzewczymi

Dużą zaletą klimakonwektorów jest ich możliwość połączenia z pompami ciepła, zarówno gruntowymi jak i powietrznymi. Klimakonwektor może pracować w trybie grzewczym już przy niskich parametrach wody grzewczej, natomiast w lecie może zostać wykorzystany do chłodzenia pomieszczeń. W tym rozwiązaniu pompa ciepła pracuje w odwróconym obiegu, podobnie jak lodówka. Kierunek tłoczenia sprężarki odwraca kierunek przepływu ciepła. Źródłem chłodu w okresie letnim dla klimakonwektora może zostać również wytwornica lodowa. Warto wspomnieć, że chłodzenie pomieszczeń za pomocą klimakonwektorów jest mniej agresywne niż przy użyciu klimatyzatora i nie powoduje mocnego wysuszania powietrza.

Klimakonwektory mogą zastąpić tradycyjne grzejniki w istniejącej instalacji grzewczej, dostarczającej wodę o temperaturze nieprzekraczającej 70°C. Klimakonwektory występują w wersjach montowanych jako zwykłe grzejniki pod oknem.

Autor: Joanna Szeremeta


Źródła wiedzy:
http://www.termo-technika.com.pl/
http://www.systemy-werner.pl/
http://www.sacro.com.pl/

źródło strony: http://termomodernizacja.pl/ogrzewanie-obiektow-sakralnych/

Print Friendly, PDF & Email
Kategoria:
Więcej odczytów...