Kadencja 2017-2022

przez | 2 lipca 2020

 


 

Dozowniki do dezynfekcji rąk

wpis dodano: 23.10.2020, admin

Informujemy że w naszym kościele zostały zamontowane nowe automatyczne dozowniki do dezynfekcji rąk.  Użycie dozownika nie wymaga jego dotykania. Dozowniki zostały ustawione przy wejściach do kościoła.

Dziękujemy osobom które zakupiły dozowniki, a p. Łukaszowi Mazur za wykonanie stojaków pod dozowniki.

Prosimy o dezynfekowanie rąk.


W dniu 22.10.2020 został wykonany przegląd ogrzewania w naszym kościele.

Przeglądu gwarancyjnego dokonała firma EBE-Vent z Niepołomic wykonawca tego ogrzewania pod nadzorem projektanta systemu.

Zakres przeglądu:

  • uzupełnienie glikolu w instalacji
  • czyszczenie nagrzewnic klima konwektorów oraz filtrów klimakonwektorów
  • odpowietrzenie instalacji
  • próba szczelności instalacji
  • sprawdzenie poprawności działania ogrzewania

Wniosek do WKZ-tu złożony

Informujemy, że wniosek o pozwolenie na fumigację oraz impregnację został w tym tygodniu złożony do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bielsku-Białej. Po otrzymaniu pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przystąpimy do składania pozostałych wniosków oraz dokumentacji wymaganej do realizacji tej inwestycji.
wpis dodano: 2020.07.31, admin


Planowana inwestycja

Po wymianie kotła na probostwie oraz montażu ogrzewania w naszym kościele planowana jest kolejna inwestycja, a mianowicie konserwacja poddasza naszego zabytkowego kościoła. Inwestycja podzielona będzie na dwa etapy. Pierwszy etap to zwalczenie szkodników (fumigacja) znajdujących się w drewnie a następnie konserwacja drewna środkami koserwującymi. Zanim inwestycja dojdzie do skutku potrzebna jest zgoda Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz szereg innych projektów i dokumentacji.
wpis dodano: 2020.04.24, admin

 


Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej

W dniu 2 lipca 2020 po Mszy św. odbędzie się spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej na które zapraszamy wszystkich członków.
wpis dodano: 2020.06.27, admin


Wymiana kotła na probostwie

W dniach 24-25.09.2019 został wymieniony kocioł ogrzewający budynek probostwa oraz kaplicę przy probostwie. Wymiany kotła dokonała firma ASW Instal Sp. z o.o. Dziękujemy wszystkim, który zaangażowali się w realizację tej inwestycji. Dziękujemy również p.Janowi Gałeckiemu oraz Wiesławowi Krasoń za bezpośrednie zaangażowanie się w pomoc przy ralizacji inwestycji.
Bóg Zapłać !!!
wpis dodano: 2019.09.26, admin


Zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej II/2019

W dniu 12 czerwca po wieczornej mszy św. odbędzie się zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Tematem spotkania będą sprawy bieżące.
wpis dodano: 2019.06-10, admin


W dniu 25 kwietnia 2019 roku został złożony wniosek o dofinansowanie wymiany źródła ciepła centralnego ogrzewania na probostwie. W związku z tym że zamontowany obecnie kocioł ma już 13 lat i jest wyeksploatowany Parafialna Rada Duszpasterska podjęła decyzję o jego wymianie.
wpis dodano: 2019.04.25, admin


Zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej II/2019
W dniu 18 listopada na posiedzeniu Parafialnej Rady Duszpasterskiej podjęto decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do tego by nasz kościół był ogrzewany.
wpis dodano: 2018.11.18, admin


Rola Parafialnej Rady Duszpasterskiej
Parafialna Rada Duszpasterska pomaga proboszczowi w organizacji kultu Bożego, uczestniczy w opracowaniu rocznego planu duszpasterskiego, animuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, wspiera prowadzone dzieła apostolatu w parafii, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe.(por. Statut PRD w archidiecezji katowickiej)
wpis dodano: 2017.10.14, admin


W niedzielę 25 czerwca 2017 został ogłoszony skład nowej PRD naszej parafii.
W skład rady weszli:
– Adam Wojtala,
– Anita Mika,
– Bogdan Lorek,
– Emil Krasoń,
– Izabela Moroń – sekretarz,
– Jan Gałecki,
– Lidia Włodarczyk,
– Rafał Mika,
– Wiesław Krasoń
– Zbigniew Pudełko.


Archiwum

 

Regulamin Parafialnej Rady Duszpasterskiej

Print Friendly, PDF & Email
Kategoria: