Dzieci MaryiDzieci Maryi i Młodzież Maryjna nazywana również JMV – stowarzyszenie Dzieci Maryi obejmuje młode dziewczęta i chłopców, którzy chcą żyć duchem maryjnym i szerzyć cześć Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej.
Powstało ono pod wpływem objawień Matki Bożej św. Katarzynie Laboure w 1830r, w kaplicy Sióstr Miłosierdzia w Paryżu. Zostało zatwierdzone przez papieża Piusa IX dnia
20 czerwca 1847 roku. Jest ono
zarejestrowane w Papieskiej Radzie Świeckich.

W Polsce Stowarzyszenie istnieje i działa od 1852 r. W okresie
powojennym, chociaż oficjalnie zostało rozwiązane w miarę istniejących
możliwości rozwijało swoją działalność. Stowarzyszenie kieruje się przepisami

Kodeksu Prawa Kanonicznego o Stowarzyszeniach i Statutem zatwierdzonym przez
wizytatora Polskiej Prowincji Księży Misjonarzy oraz

Konferencję Episkopatu Polski. Celem Stowarzyszenia jest pogłębianie
nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny i szerzenie Jej kultu: wychowanie
wszystkich członków w wierze i w życiu modlitwy, budzenie i rozwijanie ducha
apostolskiego w służbie ubogim, szczególnie młodym ofiarom nędzy duchowej i
materialnej, dobre przygotowanie członków Stowarzyszenie do współpracy z różnymi
dziedzinami duszpasterstwa w myśl zaleceń Kościoła.

Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Maryi osiąga swój cel poprzez korzystanie z
takich środków jak: przeżywanie
Eucharystii,
kontemplację osoby Maryi, naśladowanie Maryi i praktykowanie Jej cnót,
rozpowszechnianie i noszenie Cudownego Medalika zgodnie z obietnicą zawartą w
słowach Maryi: „Wszyscy, którzy nosić go będą otrzymają wiele łask”, poznawanie
historii objawień Matki Bożej św. Katarzynie Laboure i symboliki Cudownego
Medalika. Hasłem Stowarzyszenia są słowa: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl
się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. Dzieci Maryi idąc za wezwaniem
Matki Bożej wypowiadają tę modlitwę jak najczęściej. Zawołaniem Dzieci Maryi są
słowa: „Cześć Maryi” odp.: „Cześć Niepokalanej”. Znakiem rozpoznawczym jest
medal Niepokalanej objawiony św. Katarzynie Laboure. Stowarzyszenia zawsze noszą
na szyi medalik.   Dzieci Maryi – LINK


Zbiórki formacyjne: Sobota godz. 11:00

Print Friendly, PDF & Email