Litanie i modlitwy do patrona

Litania do św. Jana Chrzciciela

Kyrie elejson      Chryste elejson      Kyrie elejson

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami

Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami

Święta Trójcy, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo – módl się za nami

Święty Janie Chrzcicielu – módl się za nami

Wysłanniku Boży – módl się za nami

Poprzedniku naszego Zbawiciela – módl się za nami

Wzgardzicielu świata – módl się za nami

Głosie wołający na pustyni – módl się za nami

Zwiastunie prawdy – módl się za nami

Wskazujący drogę do nieba – módl się za nami

Światło Proroków – módl się za nami

Przykładzie Męczenników – módl się za nami

Któryś przed swoim poczęciem był oznajmiony – módl się za nami

Któryś był poświęcony już w żywocie matki – módl się za nami

Któryś otrzymał swoje imię z nieba – módl się za nami

Któryś poświęcił się najdoskonalszej miłości na służbę Jezusa Chrystusa – módl się za nami

Który przygotowałeś drogę do prawdziwej pokuty – módl się za nami

Który nawróciłeś przez naukę i przykład niezliczoną liczbę ludzi do Boga – módl się za nami

Który wypowiedziałeś nieustraszony Herodowi prawdę w oczy – módl się za nami

Który dla prawdy krew swoją przelałeś – módl się za nami.

 

 

O chwalebny patronie i orędowniku przed Bogiem My grzeszni,

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas.

Abyś nam łaskę pokuty i poprawy życia uprosić raczył

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas.

Abyś dla nas pomnożenie wiary, nadziei i miłości uprosić raczył

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas.

Abyś nam czystość duszy i ciała uprosić raczył

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas.

Abyś nam w godzinie śmierci dopomóc i przy sądzie za nami wstawić się raczył.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

zmiłuj się nad nami.

P. Módl się za nami, święty Janie Chrzcicielu.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Boże, Ty powołałeś świętego Jana Chrzciciela, by przygotował Twój lud na przyjście Chrystusa Pana, udziel Twojemu Kościołowi daru radości w Duchu Świętym i skieruj dusze wszystkich wiernych na drogę zbawienia i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Print Friendly, PDF & Email