Planowane inwestycje

W najbliższym czasie planowane są kolejne inwestycje:

  • Prace konserwatorskie w kościele pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Grzawie w zakresie polichromii chóru – wykonanie odkrywek na obecność historycznej polichromii, oraz wykonanie badań stanu podłoża.
  • Kompleksowe opracowania projektowe wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi związanymi z wykonaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem niezbędnych decyzji urzędowych dla przeprowadzenia remontu kościoła.
  • Remont w zakresie konstrukcji więźby, pokrycia dachowego i konstrukcji wieży na budynku zabytkowego kościoła

 

Print Friendly, PDF & Email