Hymn do patrona

Hymn do św. Jana Chrzciciela

1. Obrał Cię Bóg już dzieciną
na znak swej mocy i chwały.
Byś chwiejną nie giął się trzciną,
lecz jak dąb wyrósł wspaniały

Ref.: Pan Cię ukochał, wybrał wśród wielu,
módl się za nami, Janie Chrzcicielu!
O święty Janie Chrzcicielu!

2. Tyś ścieżki równał przed Panem,
Tyś drogę Jemu prostował.
Łaski niezmierne Ci dane,
proroczy wielki dar słowa.

Ref.: Chrystus z rąk Twoich przyjął chrztu znamię,
Boga Chrzcicielu, módl się za nami!
O święty Janie Chrzcicielu!

3. Umiałeś wiernie trwać w wierze
i brać ją mężnie w obronę.
I życie oddać w ofierze
za prawdy ludziom głoszone.

Ref.: Naucz nas zawsze bronić swej wiary,
uproś nam ducha szczerej ofiary!
O święty Janie Chrzcicielu!

Print Friendly, PDF & Email