XXIX Niedziela zwykła – 17.10.2021

przez | 16 października 2021

Chrystus pokornym Sługą ludzi – nasze powołanie służbą.

Wprowadzenie do liturgii

Gromadzimy się na Eucharystii.by uobecnić ofiarę Jezusa Chrystusa, Tego, „który przyszedł, aby służyć” i uczynić swe zbawcze dzieło odkupieniem za nasze grzechy. Aby to dzieło trwało, Chrystus ustanowił Kościół i na jego czele postawił pasterzy. Oddając hołd wszystkim następcom Chrystusa na Stolicy Piotrowej, kierujemy dziś nasze myśli i serca ku osobie papieża. Prosimy o dalsze łaski dla niego, potrzebne w całkowitym oddaniu się służbie Kościołowi i całej ludzkości.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Bóg pragnie, aby Jego lud był tak święty, jak On sam jest święty. Trwajmy więc mocno w wierze i przystąpmy z ufnością do Boga, który daje nam swoją łaskę. Wpatrzeni w obraz Chrystusa Sługi, przejmijmy się Jego słowem kierowanym teraz do nas, a które wzywa nas do służby braciom.

liturgia.wiara.pl

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *