Fumigacja

przez | 3 lipca 2020

Planowane inwestycje

Po wymianie kotła na probostwie oraz montażu ogrzewania w naszym kościele planowana jest kolejna inwestycja, a mianowicie konserwacja poddasza naszego zabytkowego kościoła. Inwestycja podzielona będzie na dwa etapy. Pierwszy etap to zwalczenie szkodników  (fumigacja) znajdujących się w drewnie a następnie impregnacja drewna środkami konserwującymi. Zanim inwestycja dojdzie do skutku potrzebna jest zgoda Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz szereg innych projektów i dokumentacji.


Kalendarium:

  • 2021-07-08 – Złożenie odwołania do MKiDN w związku z niezakwalifikowaniem naszego wniosku
  • 2021-07-05 – ogłoszenie wyników II edycji naboru do dotacji MKiDN.
  • 2021-04-20 – złożenie wniosku o dotację na prace konserwatorskie do Starostwa Powiatowego w Pszczynie.
  • 2021-03-30 – złożenie wniosku o dotację na prace konserwatorskie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
  • 2021’01 – gromadzenie dokumentacji wymaganej do wniosków o dotacje zewnętrzne.

– 2020-11-26 – uzyskanie pozwolenia na fumigację oraz impregnację poddasza naszego kościoła.

– 2020’06 – rozpoczęcie gromadzenia dokumentacji.
– 2020 czerwiec/lipiec – wybór wykonawcy
– 2020.07.27 Wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bielsku-Białej.
– 2020’09 – uzupełnienie dokumentacji do WKZ.
– 2020’11 – uzupełnienie dokumentacji do WKZ.

– 2020’11 – uzyskanie pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.


Galeria zdjęć (luty 2020):

Poddasze kościoła parafialnego w Grzawie.


Poniżej zamieszczamy opis jednego ze sposobów zwalczania szkodników w obiektach zabytkowych.FUMIGACJA (gazowanie) OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH

Co to jest fumigacja kościoła?
Fumigacja inaczej gazowanie kościoła to podstawowy sposób na skuteczne zwalczanie szkodników drewna w kościołach i obiektach sakralnych. Przy zastosowaniu tej metody w celu likwidacji szkodników takich jak spuszczel pospolity czy kołatek domowy stosuje się po uprzednim właściwym przygotowaniu kościoła silnie toksyczny gaz fosforowodór PH3. Gaz ten dostępny jest w postaci użytkowej tabletek lub pigułek uwalniających fosfinę w wyniku reakcji chemicznej z fosforku glinu lub fosforku magnezu i z uwagi na silnie toksyczne działanie fosforowodoru zabiegi fumigacji kościołów przeprowadzać mogą jedynie wykwalifikowani specjaliści z wymaganymi uprawnieniami.
Dodatkowo ze względu na dużą kubaturę, specyficzne kształty oraz wewnętrzne powłoki malarskie, szlag-metalu, złocenia, srebrzenia etc. ważne jest, aby zabieg gazowania kościoła był wykonywany przez doświadczonych fachowców mających, ogromne doświadczenie w fumigacji wielu różnorodnych kościołów i obiektów o bardzo dużych kubaturach, gwarantujące nie tylko skuteczne ale i bezpieczne przeprowadzenie zabiegu dla ludzi i obiektu, w tym dla w/w powłok.


Nasze konto:
Wszelkie ofiary na ten cel można składać na nasze konto parafialne:
Bank Spółdzielczy w Miedźnej nr konta: 66 8446 0006 2001 0000 1616 0001

z dopiskiem „Fumigacja zabytkowego kościoła”
Za każdą ofiarę Bóg zapłać.

Print Friendly, PDF & Email
Kategoria: