Parafialna Rada Duszpasterska

Rola Parafialnej Rady Duszpasterskiej
Parafialna Rada Duszpasterska pomaga proboszczowi w organizacji kultu Bożego, uczestniczy w opracowaniu rocznego planu duszpasterskiego, animuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, wspiera prowadzone dzieła apostolatu w parafii, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe.(por. Statut PRD w archidiecezji katowickiej)

kontakt: 

Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Katowickiej

Print Friendly, PDF & Email