Zapowiedzi przedślubne

Tradycja wygłaszania zapowiedzi przedślubnych związana jest z publicznym poinformowaniem lokalnej społeczności o zamiarach zamążpójścia jednego z jej mieszkańców. Co więcej, zapowiedzi mają zapobiegać ślubom, które byłyby zawarte bezprawnie ze względu na utajnienie ważnych informacji. To bardzo ważny aspekt tej tradycji, który wyjaśniony jest w prawie kanonicznym.

Zamierzone małżeństwo musi być podane do publicznej zapowiedzi nawet wówczas, gdy duszpasterz jest moralnie przekonany o stanie wolnym narzeczonych.


Zapowiedzi przedślubne:

 

Mirosław Krosny – Grzawa

Beata Liberka – Czarków

 

Grzawa dn. 23.07.2022

ks. Jacek Jadasz

 

Print Friendly, PDF & Email