Prosimy zamykać drzwi w kościele.
Kościół jest ogrzewany
Bóg zapłać.

W kościele obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.
dodano: 14.08.2020
Rozporzadzenie w/s ilości wiernych uczestniczących w kulcie religijnym
wpis dodano: 2020-10-18


W myśl nowych przepisów państwowych, w kościele podczas sprawowania kultu religijnego może przebywać (1 osoba/15 m2) 10 osób.

Prosimy aby w pierwszej kolejności we mszy uczestniczyli zamawiający intencję.

Intencje mszalne