II Niedziela zwykła – 14.01.2024

przez | 13 stycznia 2024

„Mów, bo sługa Twój słucha…”

Wstęp do liturgii

Każdy z nas jest dzieckiem Boga i jest powołany do pełnienia uczynków miłości w chrześcijańskim życiu. Eucharystyczna Ofiara, w której pragniemy uczestniczyć przygotowuje nasze serca do pełnienia woli Bożej w codziennym życiu, a przede wszystkim  oczyszcza nasze intencje i pragnienia, które nie pochodzą z Bożego zamysłu. Każdy człowiek od momentu chrztu świętego jest powołany przez Stwórcę do pełnienia Jego woli i głoszenia prawdy, która znalazła swe dopełnienie w Jezusie Chrystusie w Tajemnicy Wcielenia.

U progu tej Eucharystii przeprośmy naszego Pana  Jezusa Chrystusa za to, że tak często zatwardzamy nasze serca, słysząc Jego głos.

Wstęp do liturgii słowa

Zasiądźmy teraz do stołu Słowa Bożego, przy którym sam nasz Pan Jezus Chrystus karmić nas będzie swoim słowem, które ma moc nas zbawić.

Dzisiejsza Liturgia Słowa przypomina nam, że każdy człowiek jest powołany przez Pana, czyli wybrany do pełnienia woli Bożej w codziennym życiu wyrażonej poprzez miłość Boga i bliźniego. Aby pełnić wolę Bożą, trzeba w sowim życiu znaleźć Mesjasza, czyli Chrystusa zaufać Mu i pójść za Nim, tak ja to zrobił Samuel w pierwszym czytaniu, czy uczniowie z Ewangelii.

Otwórz Panie nasze uszy i serca, abyśmy mogli znaleźć Cię, przychodzącego w Słowie Bożym.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *