Miesięczne archiwum: styczeń 2024

IV Niedziela zwykła – 28.01.2024

przez | 27 stycznia 2024

On mówi z „mocą”… Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych. Wstęp do liturgii Obecność Jezusa Chrystusa w ludzkim życiu jest nieocenionym szczęściem człowieka. Szatan drży przed Jezusem, bo wie kim On jest: „Święty Boży”. Mając Mistrza z Nazaretu w swoim życiu, który przekazuje naukę z „mocą”, jesteśmy pewni, że nie zginiemy. Przyjęcie Bożej prawdy z… Czytaj dalej »

III Niedziela zwykła – 21.01.2024

przez | 20 stycznia 2024

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Wstęp do liturgii „Bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.  Na zakończenie tygodnia poświęconego modlitwie o jedność wszystkich chrześcijan gromadzimy się na celebracji zbawczych wydarzeń Jezusa Chrystusa, który jest fundamentem Kościoła Bożego. Nasz Nauczyciel z Nazaretu wzywa każdego człowieka do przemiany i nawrócenia swoich serc, bo… Czytaj dalej »

II Niedziela zwykła – 14.01.2024

przez | 13 stycznia 2024

„Mów, bo sługa Twój słucha…” Wstęp do liturgii Każdy z nas jest dzieckiem Boga i jest powołany do pełnienia uczynków miłości w chrześcijańskim życiu. Eucharystyczna Ofiara, w której pragniemy uczestniczyć przygotowuje nasze serca do pełnienia woli Bożej w codziennym życiu, a przede wszystkim  oczyszcza nasze intencje i pragnienia, które nie pochodzą z Bożego zamysłu. Każdy… Czytaj dalej »

Okres zwykły w życiu Kościoła. Kształtowanie duchowości wierzących

przez | 8 stycznia 2024

Wstęp – czas dla wyznania wiary i formacji sumienia W liturgii Kościoła na przestrzeni roku są krótkie okresy obchodu głównych tajemnic wiary. Mają one własny szczegółowy charakter. Uwzględniają misterium Wcielenia i Odkupienia, pierwsze misterium jako początek, drugie jako zwieńczenie tajemnicy paschalnej. Pozostały czas w roku to Okres Zwykły. Zajmuje on ponad trzydzieści tygodni. Wtedy Kościół… Czytaj dalej »

Niedziela Chrztu Pańskiego – 07.01.2024

przez | 6 stycznia 2024

Chrzest Chrystusa uniżeniem Boga i wywyższeniem człowieka. Wprowadzenie do liturgii Chrzest św. jest przejściem z ciemności grzechu do jasności życia w Bogu. Sam Chrystus przychodzi do nas, aby objawić moc Swojego Ojca. Chrzci nas Duchem Świętym i mocą. Przychodzi dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy są pod władzą diabła. Za grzechy i wykroczenia przeciw przyrzeczeniom… Czytaj dalej »

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO – 06.01.2024

przez | 5 stycznia 2024

Oddali mu pokłon. Wprowadzenie do liturgii Zajaśniało nad ludzkością światło Chrystusa. To On, Bóg, objawił się jako człowiek, by przynieść zbawienie wszystkim narodom. To On, Bóg — Człowiek objawia się nam w tej Eucharystii, aby i nas przeprowadzić ze śmierci do życia, z ciemności do światła, z niewoli do wolności. Uznajmy w Nim naszego Pana,… Czytaj dalej »

SŁOWO NA UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

przez | 2 stycznia 2024

ADRIAN JÓZEF GALBAS SAC ARCYBISKUP METROPOLITA KATOWICKI SŁOWO NA UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO Boże, Ty w dniu dzisiejszym za przewodem gwiazdy objawiłeś Jednorodzonego Syna swego poganom, spraw łaskawie, abyśmy poznawszy Cię już przez wiarę, zostali doprowadzeni do oglądania twarzą w twarz Twego majestatu. Kolekta z uroczystości Objawienia Pańskiego   Drodzy Diecezjanie, trwamy w radości Bożego Narodzenia.… Czytaj dalej »

Bożej Rodzicielki Maryi – 01.01.2024

przez | 1 stycznia 2024

Matka Chrystusa – Królowa Pokoju Matką Kościoła. Wprowadzenie do liturgii Bóg Ojciec tak bardzo nas umiłował, że dał nam Swojego Syna, który stał się jednym z nas. Dokonało się to w łonie Świętej Bożej Rodzicielki, której uroczystość dzisiaj obchodzimy. W Swojej Matce daje nam Jezus wzór do naśladowania. Reprezentuje Ona całkowitą uległość wobec woli Bożej,… Czytaj dalej »