SŁOWO W ZWIĄZKU Z OTWARCIEM DOMU „NAZARET” W PIEKARACH ŚLĄSKICH

przez | 2 lutego 2024

 

Siostry i Bracia,
Drodzy diecezjanie,

„Nazaret jest szkołą, w kto rej zaczyna się pojmować życie Jezusa: jest to szkoła Ewangelii. Tutaj przede wszystkim uczymy się patrzeć , słuchać , rozważać i przenikać głębokie i tajemne znaczenie tego bardzo prostego, pokornego i jakże pięknego objawienia się Syna Bożego”.
To słowa z przemówienia św. papieża Pawła VI, wygłoszonego przed laty w Nazarecie. Przywołuję je z okazji otwarcia i poświęcenia Domu Rekolekcyjno-Pielgrzymkowego „Nazaret” w Piekarach Śląskich. Uroczystość ta odbyła się w święto Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego 2024 roku.

Chciałbym, aby piekarski „Nazaret” był prawdziwą szkołą Ewangelii. Aby wszystko, co tam się będzie działo – rekolekcje, spotkania formacyjne, dni skupienia, warsztaty, wykłady – przybliżało nas do Ewangelii i napełniało jej duchem; aby dawało nam siłę do życia Dobrą Nowiną na co dzień .
Mam nadzieję, z e to miejsce przyczyni się również do rozsławienia sanktuarium piekarskiego nie tylko w naszej archidiecezji, ale i poza jej granicami. „Nazaret”, zlokalizowany między piekarską bazyliką a piekarską kalwarią, serdecznie zaprasza w swe gościnne i eleganckie progi zarówno pielgrzymów,  jak i turystów. Teraz będziemy mogli zatrzymać się w Piekarach na dłużej, i to w bardzo dobrych warunkach, aby medytować Mękę Chrystusa i wierną postawę Maryi, Matki sprawiedliwości i miłości społecznej.
Troski o ten dom podjęła się Caritas naszej archidiecezji, instytucja sprawdzona i godna zaufania.

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przez lata przyczyniali się do powstania „Nazaretu”, przekazując pieniądze na jego budowę oraz otaczając to dzieło swoją modlitwą i wspierając duchowymi ofiarami. Dziękuję diecezjanom za hojne i systematyczne wspieranie darem materialnym, a abp. Wiktorowi, któremu bardzo zależało na powstaniu tego ośrodka, za ogromne zaangażowanie w jego budowę. Zapraszam do korzystania z tego pięknego miejsca. Zapraszam was do Domu. Do Nazaretu!

Z modlitwą i błogosławieństwem

Wasz biskup Adrian

 

 

 

Katowice, 2 lutego 2024 roku
VA I-7/24
Ad LP 6-1962/24

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *