XXXI Niedziela zwykła – 05.11.2023 (A)

przez | 4 listopada 2023

Chrystus potępia obłudę i pychę.

Wprowadzenie do liturgii                                                           .

Jako królewskie kapłaństwo i lud święty nabyty Krwią Chrystusa, przychodzimy przed oblicze Boże, by stanąć w prawdzie przed naszym Panem i przed sobą. Boże słowo stawia nam wymagania i prostuje błęd­ne mniemanie o sobie. Ofiara Chrystusa przynosi nam uzdrowienie. Od­rzućmy więc obłudę i pychę, by dotarło do nas wezwanie Boga i by do­konało się nasze nawrócenie.

Jesteśmy pyszni i obłudni, podobni do faryzeuszów i mylą nas ze­wnętrzne pozory. Uznajmy swe grzechy wobec Boga i ludzi, by zyskać przebaczenie i stać się rzeczywiście świętym kapłaństwem jedynego Pana.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Mocnymi słowami Jezus piętnuje obłudę i pychę faryzeuszy oraz da­je wskazania, jaka postawa powinna cechować Jego wyznawców. Bóg przez proroków piętnował także w Starym Testamencie kapłanów, którzy powinni przede wszystkim pilnować wierności przymierzu i sprawiedli­wości wobec ludzi. Święty Paweł ukazał nie tylko słowem, ale swym ży­ciem, jak należy skutecznie głosić Chrystusa. I my jako królewskie ka­płaństwo mamy być wolni od pychy i obłudy, a zwłaszcza mamy po­kornie służyć Bogu i ludziom.

źródło strony: liturgia.wiara.pl

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *