Wielki Czwartek – adoracja

przez | 1 kwietnia 2021

Ciemnica, jako miejsce puste i ciemne, ma przypominać o sytuacji Jezusa, który po Ostatniej Wieczerzy przygotowywał się na śmierć oczekując w Ogrodzie Oliwnym przyjścia swych oprawców. Dziś proponuje się ją nazywać specjalnym miejscem adoracji w ciszy i zadumie.

W naszym kościele miejsce adoracji w Wielki Czwartek wieczorem i Wielki Piątek do wieczornej Liturgii Męki Pańskiej znajduje się przy lewym ołtarzu bocznym.

Propozycja adoracji Najświętszego Sakramentu w tzw. Ciemnicy

Adorację można rozpocząć pieśnią „Ogrodzie Oliwny”
Odczytać fragment Ewangelii opowiadający o modlitwie Pana Jezusa w Ogrójcu: Mk 14,32-42 (lub Mt 26,36-46, lub Łk 22,39-46).
Po chwili rozważania przeczytanego tekstu w ciszy – kanon „Adoramus Te, Domine”

Lektor przypomina zdanie z przeczytanego fragmentu: „Smutna jest moja dusza aż do śmierci…” (Mk 14,34) (w tle podkład muzyczny na gitarze)
Chwila na rozważanie i modlitwę w ciszy.
Posumowanie prowadzącego: Panie, który czułeś smutek i lęk przed męką i śmiercią, przyjmij wszystkie nasze lęki i smutki, i pociesz tych, którzy samotnie zmagają się ze swoimi cierpieniami. Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie.
Kanon: „Misericordias Domini in aeternum cantabo”

Lektor: „Odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię… I modlił się: «Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode Mnie»…” (Mk 14,35-36)
Chwila modlitwy w ciszy
Podsumowanie prowadzącego: Panie Jezu, który przyjąłeś kielich goryczy, który przygotował dla Ciebie Ojciec, aby wykupić nas z niewoli grzechu, umocnij naszą wiarę kiedy wydaje nam się, że Pan Bóg nie dostrzega naszego cierpienia i nie słyszy naszych modlitw.
Kanon: Magnificat, magnificat, magnificat, anima mea, Dominum
Magnificat, magnificat, magnificat, anima mea.

Lektor: „Lecz nie to, co ja chcę, ale co Ty…” (Mk 14,36)
Chwila modlitwy w ciszy.
Podsumowanie prowadzącego: Panie Jezu, który posłusznie spełniłeś wolę Ojca, naucz i nas z pokorą godzić się z Bożą wolą Ojca i z ufnością przyjmować wszystko, co dla nas przygotował.
Kanon: Wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieśń
Wielbić Pana chcę, On źródłem życia jest.

Modlitwa końcowa: Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoją wielką miłość do nas, która przez Ogrójec doprowadziła Cię do śmierci na krzyżu. Ta śmierć przyniosła nam życie. Bo bez Twojej śmierci na krzyżu nie byłoby zwycięstwa w zmartwychwstaniu.

źródło strony: liturgia.wiara.pl

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *