UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI – 03.05.2024

przez | 3 maja 2024

Maryja naszą Matką i Królową.

Wprowadzenie do liturgii

Jako dzieci narodu polskiego, gromadzimy się dzisiaj, by złożyć hołd Bogu. Gromadzimy się także, by okazać naszą miłość wobec Maryi, któ­rą czcimy jako Królową Polski, Matkę naszego narodu. Oto Ona od ponad 600 lat w swym obrazie „Jasnej broni Częstochowy” i całej Polsce wyprasza wiarę, jednoczy ją i prowadzi do swego Syna. Niech więc sławi Ją nasza pieśń, niech otacza ją nasza modlitwa i miłość, byśmy wierni Bogu i Kościołowi, stali się znakiem Chrystusa wśród narodów.

Uznajmy wobec Boga swe grzechy i przeprośmy za nie, by otrzymać przebaczenie i umocnienie od Jezusa, Syna Maryi i naszego Zbawcy.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Pod krzyżem Syna Maryja została wybrana na Matkę wszystkich lu­dzi. To Ona jak tajemniczy znak na niebie, obecna jest w misterium Kościoła. To razem z Nią — najpiękniejszym stworzeniem Boga — ma­my otrzymać wieczne Królestwo Chrystusa. Jako dzieci narodu polskie­go, słuchajmy tych słów nadziei, by zobaczyć w Maryi naszą pomoc i wzór oraz cel wszystkich stworzonych przez Boga i powołanych do wiary w Chrystusa.

Print Friendly, PDF & Email