Niedziela Chrztu Pańskiego – 10.01.2021

przez | 9 stycznia 2021

Chrzest Chrystusa uniżeniem Boga i wywyższeniem człowieka.

Wprowadzenie do liturgii

Chrzest św. jest przejściem z ciemności grzechu do jasności życia w Bogu. Sam Chrystus przychodzi do nas, aby objawić moc Swojego Ojca. Chrzci nas Duchem Świętym i mocą. Przychodzi dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy są pod władzą diabła. Za grzechy i wykroczenia przeciw przyrzeczeniom złożonym na chrzcie przeprośmy teraz Chrystusa Pana.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Obecny wśród nas Chrystus przychodzi teraz w swoim słowie. Z pierwszego czytania z Księgi Izajasza dowiemy się o Słudze Pańskim — Chrystusie, którego Bóg ustanowił światłością dla narodów. W Ewangelii usłyszymy o chrzcie Pana Jezusa udzielonym Mu przez św. Jana. W drugim czytaniu z Dziejów Apostolskich św. Piotr mówi o Jezusie — Synu Bożym, którego Bóg namaścił Duchem Świętym. Przyjmijmy słowo Boże, które ma moc zbawić nasze dusze.

Print Friendly, PDF & Email