IX Niedziela zwykła – 02.06.2024

przez | 1 czerwca 2024

Słowo Twoje, Panie, jest prawdą. Uświęć nas w prawdzie.

Wprowadzenie do liturgii

W dniu dzisiejszym Jezus Chrystus wzywa nas do refleksji nad naszym wolnym od pracy czasem. Tradycja, w której żyjemy, rozpoczęła się od świętowania siódmego dnia tygodnia, zwanego szabatem. , żeby później, z nastaniem chrześcijaństwa przejść do świętowania pierwszego dnia tygodnia, czyli niedzieli. Niedziela jest dla nas dniem Pańskim – dniem, w którym Bóg Ojciec stworzył świat i w którym zmartwychwstał Jezus Chrystus. Dlatego przyszliśmy dzisiaj na Mszę świętą, która daje nam udział w mocy i życiu naszego zmartwychwstałego Pana. Za to, że tak często nie umiemy uczcić dnia Pańskiego, przeprośmy teraz Tego, do którego ten dzień należy.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Szabat i jego świętowanie to zasadniczy temat dzisiejszej liturgii słowa. Znaczenie tego święta dla Żydów ukazuje starotestamentowe czytanie: szabat jest przypomnieniem wyzwolenia z Egiptu. W swojej trosce o zachowanie szabatu Żydzi całkiem zapomnieli, że ten dzień miał służyć ludzkiemu dobru. Chrystus w Ewangelii ukazuje prawdziwy sens szabatu, stając w obronie potrzebujących i pokrzywdzonych. Święty Paweł w drugim czytaniu wskazuje na życie chrześcijańskie znaczone krzyżem i cierpieniem, wiodącym do zmartwychwstania. Otwórzmy nasze serca na słowo Pańskie.

Print Friendly, PDF & Email