Archiwum autora: admin

II Niedziela zwykła – 17.01.2020

przez | 16 stycznia 2021

  „Mów, bo sługa Twój słucha…” Wstęp do liturgii Każdy z nas jest dzieckiem Boga i jest powołany do pełnienia uczynków miłości w chrześcijańskim życiu. Eucharystyczna Ofiara, w której pragniemy uczestniczyć przygotowuje nasze serca do pełnienia woli Bożej w codziennym życiu, a przede wszystkim  oczyszcza nasze intencje i pragnienia, które nie pochodzą z Bożego zamysłu.… Czytaj dalej »

Niedziela Chrztu Pańskiego – 10.01.2021

przez | 9 stycznia 2021

Chrzest Chrystusa uniżeniem Boga i wywyższeniem człowieka. Wprowadzenie do liturgii Chrzest św. jest przejściem z ciemności grzechu do jasności życia w Bogu. Sam Chrystus przychodzi do nas, aby objawić moc Swojego Ojca. Chrzci nas Duchem Świętym i mocą. Przychodzi dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy są pod władzą diabła. Za grzechy i wykroczenia przeciw przyrzeczeniom… Czytaj dalej »

Objawienie Pańskie – 06.01.2021

przez | 5 stycznia 2021

Oddali mu pokłon. Wprowadzenie do liturgii Zajaśniało nad ludzkością światło Chrystusa. To On, Bóg, objawił się jako człowiek, by przynieść zbawienie wszystkim narodom. To On, Bóg — Człowiek objawia się nam w tej Eucharystii, aby i nas przeprowadzić ze śmierci do życia, z ciemności do światła, z niewoli do wolności. Uznajmy w Nim naszego Pana,… Czytaj dalej »

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim – 03.01.2021

przez | 2 stycznia 2021

  Słowo stało się Ciałem Wprowadzenie do liturgii W pierwszą niedzielę Nowego Roku stajemy przed Panem, Bogiem naszym, by święcić ten dzień przeznaczony na Jego chwalę i uwielbienie. U progu tego roku złożony postanowienie, że nie będziemy lekceważyć żadnego dnia świętego, że bez ważnej przyczyny nie opuścimy nigdy mszy świętej, że w dzień Pański nie… Czytaj dalej »

Nowy Rok – świętej Bożej Rodzicielki Maryi

przez | 31 grudnia 2020

Matka Chrystusa – Królowa Pokoju Matką Kościoła.   Wprowadzenie do liturgii Bóg Ojciec tak bardzo nas umiłował, że dał nam Swojego Syna, który stał się jednym z nas. Dokonało się to w łonie Świętej Bożej Rodzicielki, której uroczystość dzisiaj obchodzimy. W Swojej Matce daje nam Jezus wzór do naśladowania. Reprezentuje Ona całkowitą uległość wobec woli… Czytaj dalej »

Podsumowanie 2020 roku

przez | 31 grudnia 2020

W roku 2020:  – Chrzest przyjęło 7 osób; – do I Komunii przystąpiło 7 dzieci; – do Bierzmowania przystąpiła 1 osoba; – Ślub zawarło – 0 par; – pogrzebów było 5 w tym pogrzeb ŚP ks. Stefana Kozioł.

Święto świętych Młodzianków – 28.12.2020

przez | 27 grudnia 2020

Zapis o męczeństwie dzieci betlejemskich znajduje się w Ewangelii św. Mateusza. Kiedy król Herod dowiedział się od Mędrców ze Wschodu, że narodził się przepowiadany przez proroków król żydowski, przeraził się, że straci władzę, dlatego postanowił zabić nowo narodzonego Mesjasza. Mędrcy mieli odnaleźć Dzieciątko i donieść Herodowi, gdzie ono przebywa. Ostrzeżeni jednak przez anioła, nie zawiadomili Heroda i omijając Jerozolimę powrócili do swojej ojczyzny. Rozwścieczyło to króla, dlatego rozkazał zabić… Czytaj dalej »

Boże Narodzenie – Święto św. Szczepana

przez | 25 grudnia 2020

  Przez świadectwo życia rodzimy się dla Boga – – odważnie wyznawajmy naszą wiarę   Wprowadzenie do liturgii Bardzo zmieniła się od wczoraj atmosfera liturgii, która dziś przepełniona jest męczeńską krwią św. Szczepana. Jego świadectwo pokazuje nam jak my powinniśmy odpowiedzieć na bożonarodzeniowe wezwanie Jezusa i przypomina równocześnie, że nie ma wiary bez osobistego wyrzeczenia… Czytaj dalej »

Boże Narodzenie – I święto

przez | 25 grudnia 2020

  Narodzony w Betlejem Przedwiecznym Słowem Boga i naszym Zbawicielem – – uwierzcie w Niego   Wprowadzenie do liturgii W tę radosną uroczystość gromadzimy się jako Kościół, aby składać Bogu dziękczynienie za Wcielenie Bożego Słowa, Jego Syna, który zamieszkał wśród nas i jest dla nas realnie obecny w Eucharystii. To ten sam, który był na… Czytaj dalej »