Strona główna | Intencje mszalne | Ogłoszenia | Szukaj | ++ |

Parafia pw.Męczeństwa Św. Jana Chrzciciela w Grzawie
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Niedziela Trójcy Świętej
7 czerwca 2020


dodano: 06.06.2020, administratorKolekta dzisiejsza na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

1.Dziś rozpoczyna się służba ministrantów naszej Parafii według ustalonego planu.

2. Modlimy się za wszystkich maturzystów, którzy jutro będą pisać egzamin dojrzałości. Życzymy światła Ducha Świętego oraz wewnętrznego pokoju potrzebnego do skutecznej pracy umysłowej.

3.W środę po wieczornej Mszy świętej zapraszam wszystkich ministrantów naszej Parafii na zbiórkę związaną z uroczystością Bożego Ciała.

4.W czwartek Uroczystość Ciała i Krwi Pana Jezusa. W związku z zaleceniem Ks .Arcybiskupa Metropolity zgromadzimy się na Mszy świętej o godzinie 8.00 i wyruszymy na procesję dookoła naszej świątyni. Bardzo proszę panów do baldachimu, panie w strojach regionalnych oraz dzieci sypiące kwiatki. Zatrzymamy się cztery razy i odmówimy modlitwy a także pobłogosławimy we wszystkich stronach naszą Parafię. Następnie przez oktawę do czwartku włącznie po Mszy wieczornej a w niedzielę po sumie będziemy uczestniczyć w procesji dookoła Kościoła niosąc Najświętszy Sakrament i wypraszając łaski dla naszej wspólnoty.

5.Serdecznie dziękujemy Paniom Elżbiecie Chmielniok, Dorocie Chmielniok i Annie Mateja za przygotowanie naszej świątyni do sprawowania Najświętszej Ofiary. W przyszłym tygodniu poprosimy Panie Lidię Włodarczyk, Bernadetę Pudełko oraz Pana Sylwestra Piłatyk.

6.Zachęcam serdecznie do nabycia Gościa Niedzielnego.

7.Wracamy do naszych nabożeństw: w środę o godz.17.45 nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Przedtem okazja do spowiedzi świętej. W piątek wystawienie Najświętszego Sakramentu o godz.17.30 z okazją do spowiedzi świętej.

8.Życzę,aby Pan Bóg w Trójcy jedyny zesłał na Was obfite błogosławieństwo pokoju i radości.

Parafia pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Grzawie poszukuje organisty. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32/211-63-11.
Parafia Grzawa - Męczeństwa św.Jana Chrzciciela | Oficjalna strona
Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych z dniem 30 maja 2020 zostaje zniesiony limit wiernych w miejscach kultu religijnego. Nadal obowiązuje zachowanie dystansu społecznego (2m), zasłanianie nosa i ust.

Parafia Grzawa - Męczeństwa św.Jana Chrzciciela | Oficjalna strona
Od 6 czerwca zniesiona będzie w archidiecezji katowickiej dyspensa od udziału w niedzielnej Mszy św.


ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO ODNOŚNIE
DO SPRAWOWANIA POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJ
Z DNIA 28 MAJA 2020 R.

wpis dodano: 29.05.2020


Wstęp
W związku z sytuacją epidemiologiczną dotychczasowe akty prawne metropolity katowickiego obowiązują nadal w takim zakresie, jaki określają najnowsze rozporządzenia władzy cywilnej, ze szczególnym uwzględnieniem wskazań zaktualizowanych w niniejszym zarządzeniu.

1. Odwołanie dyspensy
Z dniem 6 czerwca br. odwołana zostaje ogólna dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Zgodnie z przepisami prawa kościelnego „wierni są zobowiązani do uczestnictwa w Eucharystii w niedzielę i dni nakazane, chyba, że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu, np. choroba, pielęgnacja niemowląt (por. KKK 2180, 2181, 2182.).
W obecnej sytuacji utrzymuje się dyspensę dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem. Wiernych, którzy z uzasadnionej racji nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, zachęcam do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła, korzystania z transmisji telewizyjnych, radiowych bądź internetowych oraz do stosowania praktyki Komunii św. duchowej.

2. Sprawowanie Eucharystii i innych nabożeństw w kościele
Podczas sprawowania Eucharystii i innych nabożeństw, które zostają przywrócone zgodnie z kalendarzem liturgicznym i parafialną tradycją, należy z najwyższą troską zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa) oraz dezynfekcji powierzchni.
Za zgodą rodziców i z zachowaniem wszystkich rygorów sanitarnych przywraca się posługę służby liturgicznej, w tym ministrantów, lektorów, kantorów oraz scholi, a także udzielanie Komunii św. w kościele przez nadzwyczajnych szafarzy.
Nadal zalecam wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę, a celebransom tę formę jej udzielania.

3. Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania
W ślad za zarządzeniem z dnia 16 maja br. zachęcam wiernych do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania, zwłaszcza w okresie wielkanocnym, który trwa
do niedzieli Trójcy Przenajświętszej (7 czerwca), i do pełnego uczestnictwa we Mszy św. tzn. z przyjęciem Komunii św.

4. Duszpasterstwo
Przywracamy w parafiach odwiedziny chorych z posługą sakramentalną z zastosowaniem wszystkich aktualnie obowiązujących zasad sanitarnych. Zaleca się rozłożenie tej posługi w czasie, aby nie kumulować odwiedzin w jednym dniu.
Udzielanie sakramentu bierzmowania w parafiach należy organizować za pośrednictwem Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej, a następnie szczegóły uzgadniać z biskupem – szafarzem sakramentu.
W nawiązaniu do pkt. 5 zarządzenia z dnia 4 maja br. polecam proboszczom zorganizowanie uroczystości wczesnej i pierwszej Komunii św. w ścisłej współpracy z rodzicami i katechetami, z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych i z uwzględnieniem rozporządzeń władzy cywilnej.
Biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujący stan prawny, możliwe będzie zorganizowanie procesji Bożego Ciała. Zaleca się jej organizację wokół kościoła z czterema błogosławieństwami bez konieczności budowy osobnych ołtarzy. Należy przy tym zastosować najnowszą normę służb medycznych, według której w zgromadzeniach poza budynkami kultu może uczestniczyć do 150 osób, a także stosowne zalecenia sanitarne. Zalecam także wystawienie Najświętszego Sakramentu do adoracji wiernych po ostatniej Mszy św. przedpołudniowej do Mszy św. wieczornej.
Przywracamy duszpasterstwo dzieci i młodzieży, w tym pracę formacyjną służby liturgicznej, Dzieci Maryi, ERM, Ruchu Światło-Życie, a także innych grup parafialnych.
W porozumieniu ze szkołą, rodzicami oraz katechetami można planować Msze św. szkolne, zwłaszcza na zakończenie roku szkolnego.

5. Duchowieństwo
Przywracamy dekanalne spotkania formacyjne w II czwartek każdego miesiąca.
Zachowując zasadę rezydencji, duchowni mogą korzystać z przysługującego im dnia wolnego.
Niniejsze zarządzenie obowiązuje od dnia 30 maja 2020 r. (z wyjątkiem punktu 1). Należy je umieścić w gablotce i na głównej stronie internetowej parafii oraz przekazać i wyjaśnić wiernym w ogłoszeniach parafialnych.

† Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita
Katowicki

Katowice, 28 maja 2020 r.
VA I – 42/20


ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO W SPRAWIE SPRAWOWANIA SAKRAMENTU POKUTY I POJEDNANIA
z dnia 16 maja 2020 r.


1. W nawiązaniu do p. 4. Zarządzenia z dnia 4 maja br. ponownie zachęcam wiernych do korzystania w okresie wielkanocnym, który trwa do Niedzieli Najświętszej Trójcy (7 czerwca) z Sakramentu Pokuty i Pojednania i do pełnego uczestnictwa we Mszy świętej, tzn. z przyjęciem Komunii św. Jest to wymóg przykazania kościelnego. Można go wypełnić, uczestnicząc we Mszy św. również w dni powszednie, do czego usilnie zachęcam wiernych.
2. W celu ułatwienia możliwości przyjęcia Sakramentu Pokuty i Pojednania polecam powrót do praktyki dyżuru spowiedników w wyznaczonych i ogłoszonych wiernym godzinach, przede wszystkim przed każdą Mszą świętą, ale także dodatkowo w soboty oraz w innych terminach, stosownie do miejscowych tradycji i potrzeb.

Spowiedź może odbywać się:

a) nadal poza konfesjonałem (co jest zalecane) w przystosowanych pomieszczeniach, odpowiednio dezynfekowanych i często wietrzonych, z zachowaniem obowiązujących norm sanitarnych;

b) w tradycyjnych konfesjonałach – z zachowaniem szczególnej ostrożności i wszystkich obowiązujących norm sanitarnych, za co szczególną odpowiedzialność ponosi proboszcz/administrator parafii, a bezpośrednio spowiednik.

† Wiktor Skworc Arcybiskup Metropolita Katowicki