Strona główna | Nasza Parafia | Grupy parafialne | Galeria | PRD | Kontakt      administrator PCZgodnie z zarządzeniem władz państwowych z dniem 30 maja 2020 zostaje zniesiony limit wiernych w miejscach kultu religijnego. Nadal obowiązuje zachowanie dystansu społecznego (2m), zasłanianie nosa i ust. *** Od 6 czerwca w Archidiecezji Katowickiej zniesiona została dyspensa od udziału w niedzielnej Mszy św.Dzisiaj SWFObject embedLiczba odwiedzin:
Darmowy licznik odwiedzin

od 21.02.2009
Gości on-line:

Witamy na stronie Parafii Grzawa

PREZENTACJA ZAGADNIEŃ KOMISJI TEMATYCZNYCH

KOMISJA DS. DUSZPASTERSTWA RODZIN I DS. DUCHOWAIEŃSTWAKOMISJA DS. DUSZPASTERSTWA RODZIN
Obszarem zainteresowania Komisji są rodziny, małżonkowie i dzieci, osoby bezpośrednio zamierzające zawrzeć związek małżeński. Konieczną wydaje się analiza dotychczasowej opieki duszpasterskiej w ramach duszpasterstwa rodzin oraz zaproponowanie nowych możliwości formacji małżonków i rodzin. W tym celu do parafii została skierowana ankieta, która dotyczy stanu tego duszpasterstwa w odbiorze wiernych i prezbiterów. Wobec różnych kryzysów, przez które rodzina i małżeństwo dziś przechodzi, potrzeba systemowych rozwiązań jest pilna. Także dowartościowanie i umocnienie tego, co dobre w katolickiej, śląskiej rodzinie będzie z pożytkiem dla duszpasterstwa rodzin.
Wszyscy świeccy członkowie Komisji żyją w małżeństwie, tworzą rodziny i sami poszukują wsparcia w Kościele i formacji duchowej, są zaangażowani w różne formy duszpasterstwa rodzin, małżeństw, narzeczonych. Członkowie posiadają wykształcenie i doświadczenie zawodowe w temacie małżeństwa i rodziny. W swojej działalności pozazawodowej pomagają małżonkom i narzeczonym przez posługę rekolekcyjną. Duchowni członkowie Komisji są związani z pracą na rzecz rodzin: proboszcz parafii św. Rodziny, który szerzy kult św. Joanny Beretty Molla, wykładowca uniwersytecki – teolog moralista, kierownik Zakładu Nauk o Rodzinie, oraz Duszpasterz Rodzin, który prowadzi poradnię życia rodzinnego, rekolekcjonista małżonków i narzeczonych.
Jako pierwszy prace swojej Komisji przedstawił ks. Jarosław Ogrodniczak, przewodniczący Komisji ds. Duszpasterstwa Rodzin. Po krótkim wprowadzeniu, członkowie Komisji Głównej przystąpili do analizy poszczególnych zagadnień:
• formacja księży do pracy duszpasterskiej z rodzinami;
• kwestie związane ze strukturą oraz organizacją pracy Wydziału Duszpasterstwa Rodzin;
• kompetencje i zadania doradców życia rodzinnego;
• bliższe przygotowanie do małżeństwa - propozycja rozszerzenia wieku na klasy gimnazjalne (dobrowolność w tej kwestii);
• bezpośrednie przygotowanie do małżeństwa - współpraca z WTL UŚ w przygotowaniu programu nauk przedmałżeńskich prowadzonych w parafiach, autoryzowanie alternatywnych form (warsztaty, spotkania na poziomie Archidiecezji, rekolekcje itp.);
• dostosowanie pracy duszpasterskiej związanej z rodzinami do trybu życia rodzin (w godzinach wieczornych).

KOMISJA DS. DUCHOWIEŃSTWABez istnienia tej Komisji prace pozostałych grup synodalnych byłyby narażone na tymczasowość, gdyż trwałe efekty II Synodu Archidiecezji Katowickiej w decydujący sposób będą zależeć od osobistego zaangażowania się wszystkich kapłanów. Ich kapłańskiej posłudze i doświadczeniu wszyscy w szczególny sposób będziemy zawdzięczać dobro, jakie popłynie dla Archidiecezji z czekających nas synodalnych obrad.
Synodalna Komisja ds. Duchowieństwa poruszy szeroki zakres tematów związanych z życiem księży. Będą to kwestie zespolone ze stałą formacją duchową i naukową kapłanów, regulacje dotyczące posługi i życia duchownych oraz ich spraw bytowych, kryzysów i trudności w posłudze kapłańskiej, a także ich odniesienia do spraw społecznych, drogi awansu i wyboru na urzędy kościelne. Nie zabraknie też refleksji nad sytuacją kapłanów będących emerytami, rencistami i rezydentami; czy wreszcie współpracy Księży diecezjalnych z zakonami.
ks. Marek Szkudło, przewodniczący Komisji ds. Duchowieństwa, przedstawił propozycje swojej Komisji. Na początku zwrócił uwagę na zagadnienia, które dla respondentów ankiet były najważniejsze, m.in.: konieczność pracy nad relacjami między prezbiterami na różnych szczeblach, kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za braci prezbiterów i wspólne przeżywanie kapłaństwa oraz kwestie finansowe - głównie dotyczące starszych i chorych księży.

Komisja Główna przedyskutowała oraz zaopiniowała zaproponowane przez Komisję ds. Duchowieństwa postulaty:
• zarządzanie personaliami archidiecezji katowickiej;
• kwestie związane z wypoczynkiem księży;
• zagadnienia dotyczące relacji między księżmi;
• obowiązki i kompetencje dziekana;
• posługa dekanalnego ojca duchownego;
• kwestie związane z posługą proboszcza i wikariusza w parafii;
• formacja stała księży archidiecezji katowickiej;
• system wsparcia dla księży starszych, chorych, przeżywających różne problemy;
• zadania rezydentów oraz zaangażowanie duszpasterskie księży emerytów.

Sekretariat II Synodu Archidiecezji KatowickiejLinki
Redakcja
Dokumenty
Kontakt
Zespół Synodalny
  synod@parafiagrzawa.pl
Pobierz


Parafialna Rada Duszpasterska | Schola | Renowacja| Reklama| Mapa strony| Mod|
Copyright © 2009-2020. All Rights Reserved Parafia Grzawa - Portalwww

stat4u

ostatnia aktualizacja strony - 20.03.2015