Uroczystość Trójcy Świętej – 26.05.2024

przez | 25 maja 2024

Tajemnica Boga a tajemnica człowieka.

Wstęp do liturgii

Zadziwienie nad tajemnicą Boga prowadzi do zadziwienia nad tajemnicą człowieka. Poznanie misterium Boga staje się sposobem rozumienia samego człowieka. Rozumienia nie tylko teoretycznego, ale takiego, które pozwala żyć godnie i pięknie w tym czasie, który został nam dany. Im bliżej jesteśmy Boga, tym bliżej jesteśmy drugiego człowieka i jego człowieczeństwa.  Bliskość Boga ujawnia się także w tej liturgii eucharystycznej, dokonywanej mocą Trójcy Świętej – Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Za to, że nie zawsze jesteśmy blisko Boga, prośmy Go teraz o przebaczenie.

 

Wstęp do liturgii słowa

Bóg Jedyny w Trzech Osobach był od wieków z nami. Prawda ta była stopniowo ukazywana człowiekowi w historii zbawienia. Liturgia dzisiejszej uroczystości mówi nam o udziale Ojca, Syna i Ducha Świętego w Bożej ekonomii zbawienia, która została zapoczątkowana w nas od przyjęcia sakramentu chrztu świętego, który przyjęliśmy w imię Trójcy Przenajświętszej.

Otwórzmy serca i umysły na zbawcze słowa Boga.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *