Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – 29.05.2024

przez | 29 maja 2024

Krew Chrystusa znakiem Nowego Przymierza.

 

Wprowadzenie do liturgii

W dzisiejszą uroczystość zwaną Bożym Ciałem oddajemy cześć Chrystusowi ukrytemu w chlebie. Wielbimy Go i dziękujemy Mu za to, że pozostał pośród nas, że jest dla nas w Eucharystii, że możemy Go spożywać i posilać się Nim w drodze do niebieskiej ojczyzny. Za to, że tak rzadko i niekiedy może niegodnie spożywamy Jego Ciało, przeprośmy teraz naszego Boga.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Jak manna na pustyni była cudownym pokarmem dla Żydów zdążających do ziemi obiecanej, tak Eucharystia jest cudownym i niezawodnym pokarmem dla nas, pielgrzymujących do Nowej Ziemi Obiecanej. Nie sposób jest podołać trudom pielgrzyma, nie posilając się chlebem, który daje nam Pan. Nie sposób jest podołać wymaganiom Chrystusa zawartym na kartach Ewangelii, nie karmiąc się Jego Ciałem. Słuchając słowa Bożego, które za chwilę będzie odczytane, prośmy o łaskę zrozumienia tej prawdy.

Print Friendly, PDF & Email