Spotkaliśmy się w gronie osób zainteresowanych postawieniem pomnika naszego drogiego pasterza Ś.P. ks. proboszcza Stefana Kozioł.
Ponad połowę swego kapłańskiego życia spędził wśród Was.
Swoją ofiarną pracą przyczynił się nie tylko do gruntownej renowacji naszej zabytkowej świątyni, ale także dbał o dobro duchowe wiernych głosząc gorliwie słowo Boże, udzielając sakramentów świętych.
Dlatego uważam, że jako wspólnota jesteśmy zobowiązani do uczczenia Jego osoby odpowiednim pomnikiem. Pragnęlibyśmy aby był to dar nas jako wspólnoty. Dlatego będziemy zbierać środki na budowę pomnika. Można składać ofiary na konto parafialne z odpowiednim zaznaczeniem celu. Można także w czasie zbierania kolekty wrzucić kopertę co będzie znaczyło, że ta ofiara jest przeznaczona na pomnik lub złożyć ofiarę osobiście na probostwie. Wierzę, że dzięki Waszej ofiarności uda nam się uzbierać środków, by móc uczcić ś.p. ks. Stefana skromnym a wymownym nagrobkiem.
Koszty nagrobka zostaną przedstawione po wyborze nagrobka oraz wykonawcy.

ks. Jacek Jadasz - proboszcz

Ofiary na ten cel można składać na nasze konto parafialne:
Bank Spółdzielczy w Miedźnej nr konta: 66 8446 0006 2001 0000 1616 0001
z dopiskiem:
"Ofiara na pomnik ks. Stefana"
Za każdą ofiarę Bóg zapłać.


Nagrobki
aby powiększyć zdjęcie kliknij myszką na zdjęcie

1      2      3      4      5      6      7      9      10      11      14      15      17      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31      32      33      34      35      36      37      39      40      41      42      43      44      46      47      48      49      50      51      52      53      54      55      56      57      58      61      62      64      65      66      68      69      71      74      75      76      77      78      79      80      82      83      84     
Wybierz nagrobek

Strona główna