Pamiętnik ks.Franciszka Moronia

przez | 16 lipca 2020

++ ks. Franciszek Moroń 1886-1931

 

29.09.1886 r. – w Grzawie pod Pszczyną urodził się Franciszek Moroń ks. katolicki („Proboszcz ropicki, niestrudzony duszpasterz i pełen zapału apostolskiego pracownik” – taki napis znajduje się na pomniku nagrobnym). Po ukończeniu cieszyńskiego gimnazjum i seminarium duchownego w Widnawie dnia 6.07.1915 r. otrzymuje święcenia kapłańskie. Do Istebnej jako wikary przybywa w 1917 r. w tym samym czasie co ks. Emanuel Grim. Ks. Franciszek w Istebnej pracuje tylko trzy lata do 1920 r. lecz Jego dorobek jest imponujący. Zakłada w Istebnej:
Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej, Stowarzyszenie Niewiast Katolickich, Solidację Maryjną, działa w wielu organizacjach patriotycznych a najwięcej pracy poświęca młodzieży kształtując jej patriotyzm, psychikę i myślenie. Jego wielką pasją było organizowanie i działalność w przykościelnych teatrach, chórach, oraz orkiestrach. I właśnie podczas akademii na cześć św. Stanisława Kostki w Ropicach na Zaolziu (gdzie ks. Franciszek od 1922 r. pełnił posługę proboszcza) umiera w budce suflerskiej w dniu 15.11.1931 r. Pogrzeb był wielką manifestacją, żegnał go praktycznie cały Śląsk Cieszyński. Pochowany zostaje na cmentarzu w Ropicy (obecnie w grobie ks. Franciszka spoczywa również jego siostra Jadwiga oraz ks. Erwin Durczok proboszcz z Trzyńca-Końskiej).

wpis dodano: 2016.12.13, admin
źródło strony: http://www.istebna.eu/media/upload/n/t/nt_09_2014.pdf


Poniżej przedstawiamy fragmenty pamiętnika ++ ks.Franciszka Moronia który urodził się w Grzawie. Pomysł opublikowania pamiętnika zrodził się podczas konferencji n/t znanych postaci związanych lub pochodzących z Grzawy.

Zapraszamy do lektury pamiętnika.

Print Friendly, PDF & Email
Kategoria:


Poniżej przedstawiamy fragmenty pamiętnika ++ ks.Franciszka Moronia który urodził się w Grzawie. Pomysł opublikowania pamiętnika zrodził się podczas konferencji n/t znanych postaci związanych lub pochodzących z Grzawy.

Zapraszamy do lektury pamiętnika.


Z pamiętnika ks. Franciszka Moronia


dodano: 2019.12.17, admin   
Dnia 19 września 1916 roku

Wstęp
Długie czasy nosiłem się z zamiarem założenia sobie dzienniczka do zapisywania ważniejszych zdażeń z mojego życia. Zawsze jednak odstraszało mnie coś od tego przedsięwzięcia. Była obawa, że mogę zacząć pisać a potem nie dokończyć jak wiele innych rzeczy. Powtóre nie uważam się za jakąś gwiazdę wielkiej jasności, i nie chcę by ktoś kiedyś pomyślał, gdydy komu dziennik czy pamiętnik wadł w rękę żem go pisał by ludzie wiedzieli o tem com przeżywał. A pamiętnik ma być dla mnie drugim sumieniem. Ma mi przypominać com uczynił, a nie był powinien, a com zaniedbał i co mi czynić należy. Tylko wtedy ma rację bytu, jeżeli będzie służył ku mojemu udoskonaleniu.

++ ks.Franciszek Moroń


ciąg dalszy już wkrótce ..............