Archiwum PRD

Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej

wpis dodano: 2020-06-27 * dodał: admin * źródło strony: ParafiaGrzawa.pl *

W dniu 2 lipca 2020 po Mszy św. odbędzie się spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej na które zapraszamy wszystkich członków.


Planowane inwestycje

wpis dodano: 2020-04-24 * dodał: admin * źródło strony: ParafiaGrzawa.pl *

Po wymianie kotła na probostwie oraz montażu ogrzewania w naszym kościele planowana jest kolejna inwestycja, a mianowicie konserwacja poddasza naszego zabytkowego kościoła. Inwestycja podzielona będzie na dwa etapy. Pierwszy etap to zwalczenie szkodników (fumigacja) znajdujących się w drewnie a następnie konserwacja drewna środkami koserwującymi. Zanim inwestycja dojdzie do skutku potrzebna jest zgoda Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz szereg innych projektów i dokumentacji.


Wymiana kotła na probostwie

wpis dodano: 2019-09-26 * dodał: admin * źródło strony: ParafiaGrzawa.pl *

W dniach 24-25.09.2019 został wymieniony kocioł ogrzewający budynek probostwa oraz kaplicę przy probostwie. Wymiany kotła dokonała firma ASW Instal Sp. z o.o. Dziękujemy wszystkim, który zaangażowali się w realizację tej inwestycji. Dziękujemy również p.Janowi Gałeckiemu oraz Wiesławowi Krasoń za bezpośrednie zaangażowanie się w pomoc przy ralizacji inwestycji.
Bóg Zapłać !!!


Ogrzewanie kościoła

wpis dodano: 2019-06-10 * dodał: admin * źródło strony: ParafiaGrzawa.pl *

Wszystkie informacje n/t ogrzewania naszego kościoła zawarte są na naszej stronie w zakładce ogrzewanie.


Wymiana kotła na probostwie

wpis dodano: 2019-09-26 * dodał: admin * źródło strony: ParafiaGrzawa.pl *

W dniach 24-25.09.2019 został wymieniony kocioł ogrzewający budynek probostwa oraz kaplicę przy probostwie. Wymiany kotła dokonała firma ASW Instal Sp. z o.o. Dziękujemy wszystkim, który zaangażowali się w realizację tej inwestycji. Dziękujemy również p.Janowi Gałeckiemu oraz Wiesławowi Krasoń za bezpośrednie zaangażowanie się w pomoc przy ralizacji inwestycji.
Bóg Zapłać !!!


Zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej II/2019

wpis dodano: 2019-06-10 * dodał: admin * źródło strony: ParafiaGrzawa.pl *

W dniu 12 czerwca po wieczornej mszy św. odbędzie się zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Tematem spotkania będą sprawy bieżące.


Złożono wniosek o wymianę żródła ciepła

wpis dodano: 2019-04-25 * dodał: admin * źródło strony: ParafiaGrzawa.pl *

W dniu 25 kwietnia 2019 roku został złożony wniosek o dofinansowanie wymiany żródła ciepła centralnego ogrzewania na probostwie. W związku z tym że zamontowany obecnie kocioł ma już 13 lat i jest wyeksplatowany Parafialna Rada Duszpasterska podjeła decyzję o jego wymianie.


Zebranie PRD – III/2018 – 18.11.2018

wpis dodano: 2018.11.18 * dodał: admin * źródło strony: ParafiaGrzawa.pl *

W dniu 18 listopada na posiedzeniu Parafialnej Rady Duszpasterskiej podjęto decyzję o rozpoczeciu działań zmierzających do tego by nasz kościół był ogrzewany. więcej……..


Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej
data wpis: 2018-04-14 , dodał: admin , żródło strony: ParafiaGrzawa.pl 2018-02-19

W czwartek o godzinie 19.00 zwołuję spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Bardzo proszę wszystkich członków o przybycie.Zebranie PRD – II/2018

wpis dodano: 2018.14 * dodał: admin * źródło strony: ParafiaGrzawa.pl *

Zapraszamy już wkrótce


Rola Parafialnej Rady Duszpasterskiej

wpis dodano: 2017.10.14 * dodał: admin * źródło strony: ParafiaGrzawa.pl *

Parafialna Rada Duszpasterska pomaga proboszczowi w organizacji kultu Bożego, uczestniczy w opracowaniu rocznego planu duszpasterskiego, animuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, wspiera prowadzone dzieła apostolatu w parafii, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe.(por. Statut PRD w archidiecezji katowickiej)


Parafialna Rada Duszpasterska wybrana

wpis dodano: 2017.06.25 * dodał: admin * źródło strony: ParafiaGrzawa.pl *

W niedzielę 25 czerwca został ogłoszony skład nowej PRD naszej parafii.
W skład rady weszli:
– Adam Wojtala,
– Anita Mika,
– Bogdan Lorek,
– Emil Krasoń,
– Izabela Moroń – sekretarz,
– Jan Gałecki,
– Lidia Włodarczyk,
– Rafał Mika,
– Wiesław Krasoń
– Zbigniew Pudełko.


Wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej

wpis dodano: 2017.05.27 * dodał: admin * źródło strony: ParafiaGrzawa.pl *

Od niedzieli 14 maja skarbonka renowacyjna w dzwonnicy będzie służyła jako urna wyborcza do Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Na karteczce można wrzucić nazwisko swojego kandydata. Od 11. czerwca będziemy głosować na tych kandydatów. Pierwsze sześć wybranych osób zostanie dołączonych nowej Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

Zachęcamy do oddawania głosów.


Zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej – 18.09.2016

wpis dodano: 2016.09.20 * dodał: admin * źródło strony: ParafiaGrzawa.pl *

W niedzielę – 18 września odbyło się zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Na zebraniu zostały podsumowane prace poczynione w tym roku oraz ustalono plan prac i inwestycji na rok następny. Omówione też zostały problemy bierzące parafii. Dziękujemy wszystkim przybyłym.


Zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej – 31.01.2016

wpis dodano: 2016.01.24 * dodał: admin * źródło strony: ParafiaGrzawa.pl *

W przyszłą niedzielę – 31 stycznia, po nieszporach (ok. 15:30) odbędzie się świąteczne spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
Będzie to pierwsze spotkanie PRD w tym roku kalendarzowym.
Zapraszam wszystkich członków.
Proboszcz


2015.09.27 – VI Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej

wpis dodano: 2015.10.10 * dodał: admin * źródło strony: *

W niedzielę 27 IX 2015 obradowała Rada Parafialna naszej Parafii:

* Podtrzymano decyzję o odprawianiu niedzielnej Mszy świętej w sobotę przesuwając czas jej odprawienia na godzinę 17.00 od 1.01.2016r.

* Bardzo ważny temat to także opieka nad naszym XVII wiecznym pozytywem, czyli parafialnymi organami. Wymagają one gruntownego remontu, który rozpoczniemy w przyszłym roku. Ta inicjatywa ze względu na koszt przekracza możliwości naszej Parafii i będzie wymagała zaangażowania środków zewnętrznych.

* Proboszcz poinformował o konieczności wprowadzenia w Parafii Grupy Charytatywnej, która w dyskretny sposób w imieniu Parafii pomagałaby potrzebującym, którzy nigdy sami po pomoc nie przyjdą.

* Z inicjatywy Rady Parafialnej zostanie wprowadzona regularna Msza święta w intencji emerytów i rencistów. To bardzo skrótowy zakres omawianych problemów.


2015.01.18 – V Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej

wpis dodano: 2015.01.18 * dodał: admin * źródło strony: ParafiaGrzawa.pl *

W dniu 18 stycznia 2015 roku odbyło się spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Spotkanie to zostało połączone z odwiedzinami kolędowymi na probostwie.
Podczas spotkania poruszono bierzące problemy dotyczące parafii.
Omówiono również inwestycje które czekają nas w tym roku (wycinka drzew, wymiana stolarki okiennej na probostwie, impregnacja dachu kościoła).


2014.09.23 – Zaprzysiężenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej

wpis dodano: 2012.09.30 * dodał: admin * źródło strony: *

W dniu 23 września 2012 została zaprzysiężona Parafialna Rada Duszpasterska Parafii Grzawa.


16.09.2012 – Wybory Parafialnej Rady Duszpasterskiej

wpis dodano: 2012.09.20 * dodał: admin * źródło strony: *

W dniu 16 września 2012 roku zostały przeprowadzone wybory Parafialnej Rady Duszpasterskiej. W wyniku wyborów Parafialna Rada Duszpasterska w Parafii Św. Jana Chrzciciela przedstawia się następująco:

CZŁONKOWIE Z URZĘDU:
-Ks. Jacek Jadasz – proboszcz

CZŁONKOWIE Z NOMINACJI:
-Pan Rafał Mika – kościelny
-Pan Emil Krasoń – kościelny
-Pan Wiesław Krasoń – kościelny

CZŁONKOWIE Z WYBORU:
-Pani Urszula Witoszek
-Pani Anita Mika
-Pan Alojzy Wojciech
-Pan Kazimierz Pudełko
-Pan Bogdan Lorek
-Pan Jan Gałecki
-Pan Józef Golus


Parafialna Rada Duszpasterska

wpis dodano: 2012.09.20 * dodał: admin * źródło strony: *

Parafialna Rada Duszpasterska jest instytucją doradczą księdza Proboszcza i reprezentacją wspólnoty parafialnej. Z jednej strony wspomaga ona i koordynuje organizację pracy duszpasterskiej, a z drugiej strony wyraża opinię o sprawach parafii oraz wysuwa propozycje dotyczące różnych form apostolstwa świeckich, działalności charytatywnej i działalności na rzecz wspólnoty parafialnej. Zmierza też do uaktywnienia poszczególnych wiernych, zespołów parafialnych i grup apostolskich.

Print Friendly, PDF & Email