Strona główna | Nasza Parafia | Grupy parafialne | Galeria | Poradnia rodzin | Kontakt         moderator

Dzisiaj SWFObject embedLiczba odwiedzin:
Liczniki
od 21.02.2009
Dzisiaj imieniny:


Twoje IP:

Gości on-line:

Synod

DZIEŃ SKUPIENIA DLA CZŁONKÓW II SYNODU ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ
wpis dodano: 2015.02.26

Pierwsza sesja plenarna II Synodu Archidiecezji Katowickiej już niedługo – 14 marca br. Miesiąc przed tą datą – 14 lutego – odbył się dzień skupienia dla członków Synodu czyli tych, którzy będą brali udział w obradach sesji.
Spotkaniu przewodniczył ks. Grzegorz Strzelczyk, Sekretarz Synodu. Na początku przedstawił zebranym informacje praktyczne, dotyczące spraw organizacyjnych, związanych z posiedzeniami plenarnymi. Zebrani otrzymali także informator, który szczegółowo wyjaśnia najważniejsze kwestie: przypomina, czym jest synod diecezjalny i jaki jest jego cel, czego dotyczyć będą obrady i jak one będą wyglądały „technicznie”, a także, co się znajdzie w końcowym dokumencie synodalnym i kiedy zostanie wydany.
Po części organizacyjnej, nastąpiła część formacyjna. Sekretarz Synodu wygłosił krótką konferencję o istocie Synodu. Na początku przypomniał, że synod diecezjalny jest ciałem doradczym biskupa, które ma rozeznać – za pomocą zdrowego rozsądku oraz duchowej intuicji – co mówi Duch Święty do lokalnego Kościoła. Jezus Chrystus, kiedy wstępując do nieba opuszczał swoich uczniów, pozostawił im Dar, który do dziś jest największym bogactwem Kościoła – pozostawił im Ducha Bożego. Tylko On może nas doprowadzić do prawdy, także tej, o naszej lokalnej wspólnocie – co w nas niedomaga, co wymaga pokuty, a co pochodzi od Niego i należy jeszcze bardziej rozwijać i pogłębiać. Wiara w działanie Ducha Świętego w Kościele stawia przed członkami Synodu pewne wyzwania. Jeżeli oczekujemy, że Duch przemówi, to wymaga to dyspozycyjności każdego z członków, wiary, że może On przemówić właśnie przez niego. Potrzebna jest też odwaga, by wypowiedzieć, zakomunikować wspólnocie to, co w sercu odkrywa się jako Boże wezwanie. Lęk przed podzieleniem się tym własnym rozeznaniem może być wielką pokusą, ale trzeba się z tym zmierzyć, bo nie ma ważniejszego ciała doradczego biskupa, niż synod właśnie.

Ks. Grzegorz wskazał także na personalny charakter Synodu. Zgodnie z prawem kanonicznym synod diecezjalny jest związany z konkretnym biskupem – jeśli w trakcie trwania synodu następuje zmiana biskupa, to nowy biskup wcale nie musi go kontynuować, ani go zamykać. Ta dyspozycja prawna ma pewien sens egzystencjalny. Każdy z członków Synodu ma jakieś doświadczenie związane z Arcybiskupem – lepsze lub gorsze, kontaktu z nim bądź też jego braku. Synod to więc także czas wzmożonej modlitwy i budowania relacji, aby potrafili bez obaw mówić Arcybiskupowi, co myślą. Skoro zadaniem synodu jest poszukiwanie prawdy, pochodzącej od Bożego Ducha, to zadaniem jego członków jest umiejętne, z miłością, wypowiadanie tej prawdy o naszym Kościele, która czasem może być też trudna i bolesna.

Mimo że nie wszyscy mogą wziąć udział w sesjach plenarnych, to każdy może objąć to dzieło modlitwą. Prośmy o jasne rozeznanie woli Bożej dla członków Synodu. W naszych modlitwach pamiętajmy też o całym naszym lokalnym Kościele, aby w jak największej ilości serc rodziła się gotowość na przyjęcie Chrystusa. Módlmy się także za siebie nawzajem.
Na stronie Synodu (http://www.synodkatowice.pl/,918) dostępna jest pełna lista członków II Synodu Archidiecezji Katowickiej – zachęcamy także do systematycznej modlitwy za konkretne osoby z tej listy. Gdyby ktoś podjął się takiego stałego towarzyszenia komuś modlitwą – prosimy o informację (sekretariat.synodu@archidiecezja.katowice.pl lub 519546012), będziemy wówczas mogli powiadomić danego członka Synodu, że ktoś się za niego modli.


Sekretariat II Synodu Archidiecezji Katowickiej


pobierz...Linki
Redakcja
Dokumenty
Kontakt
Zespół Synodalny
  synod@parafiagrzawa.pl
Pobierz


| II Synod Archidiecezji Kat. | Parafialna Rada Duszpasterska | Schola | DSL | Renowacja| Reklama| Mod| |
Copyright © 2009-2014. All Rights Reserved Parafia Grzawa - Portalwwwstat4u

ostatnia aktualizacja strony - 26.02.2015